Hvem er vi

Spiloppen har både  en vuggestueafdeling og en børnehaveafdeling, og har samlet set indskrevet ca. 90 børn. Spiloppen kan have op til 114 børn.

Spiloppen har 15 fastansatte, fordelt mellem pædagoger, pædagogmedhjælpere, samt køkkenpersonale der laver mad til vuggestue børnene. Derudover er der pædagogstuderende, pædagogisk assistent studerende, og personale i løntilskud.

Vuggestue afdelingen har 16 pladser, og kan i perioder have en overbelægning. Vuggestuegruppen er for børn fra 26 uger til 2 år og 9 måneder.

Børnehavegruppen er fra barnet er 2 år og 9 måneder og indtil det år hvor barnet fylder 6 år.

Når børnene er ca. 5 år, samles de i Loppen som er en del af Spiloppen, men som har egne lokaler på institutionens grund.

I Loppen er der særlig fokus på kommende skolestart, og indskrivning i førskole på Jels skole 1. april det år, hvor børnene fylder 6 år.

Hele Spiloppen arbejder systematisk med de pædagogiske læreplaner, og arbejder ligeledes systematisk i små læringsgrupper, hvor der sættes læringsmål, og færdighedsmål for de enkelte børn og for gruppen.

Relationer og sprog har et særligt fokus, og der skabes udviklende miljøer både ude og inde, med henblik på at fremme barnets muligheder i livet.

Den pædagogiske læreplan for Spiloppen børnehave finder du her og for vuggestuen her.

Vi er en del af Dagtilbud Område 2 - læs mere om område 2 her.